Wat maakt Venico Projectontwikkeling uniek als partner?

Onze aanpak

Wij zijn een gedreven Belgische projectontwikkelaar. Ons hoofdkantoor zetelt in Laarne nabij Gent. Ons familiale karakter laat ons toe om een hands-on aanpak te hanteren met oog voor detail, maar bovenal ook oog voor de noden van elke klant afzonderlijk. Venico handelt volledig voor zijn eigen rekening. We zijn niet gebonden aan een financiële instelling,  aan investeringsmaatschappijen of aan een bouwbedrijf. Er wordt steeds volop ingezet op kwaliteit boven kwantiteit. Ook onze projecten worden steeds heel zorgvuldig uitgekozen. Bijgevolg bieden wij uitsluitend projecten aan op zeer goede locaties. Optimale bereikbaarheid, mobiliteit en de nabijheid van belangrijke publieke plaatsen worden steeds nagestreefd.

Oplossingen zoeken

We kiezen altijd voor de meest doeltreffende oplossing in functie van het ontwerp. Een ontwerp dat beantwoordt aan de actuele noden en dromen, uiteraard met de volledig aandacht voor de integratie in de buurt en rekening houdende met de van kracht zijnde voorschriften.

Onze projecten worden steeds duurzaam, ecologisch en toekomstgericht uitgewerkt. Mede door onze knowhow,  efficiënte en klantgerichte werking streven we naar betaalbaarheid, kwaliteit, comfort en ruimtegevoel.
Verder wordt ook aan de energiezuinigheid en minimale geluidsoverdracht veel belang gehecht. Deze aspecten hebben een rechtstreekse impact op het leefcomfort en verhogen de leefbaarheid.

Klantgerichtheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Onze klanten hebben steeds inspraak in de vooropgestelde plannen. We bieden hun steeds een uitvoerige ondersteuning in hun materiaalkeuze, zodat de mogelijkheid bestaat om het in te richten volledig naar hun smaak en budget.

Ons team

Venico beschikt over een eigen multidisciplinair bouwteam. Aan het hoofd van dit team staat zaakvoerder Nikolaas Vermeulen, gepassioneerd ondernemer en burgerlijk ingenieur bouwkunde. In zijn professionele carrière heeft hij de nodige expertise verworven met de uitvoering van diverse bouw- en renovatieprojecten, zowel in de openbare als in de privésector. Om de nodige innovatie, klantgerichtheid, expertise en dagelijkse werking te verzekeren, wordt hij ondersteund door een toegewijd team van interne en externe specialisten die dagelijks streven naar kwaliteit, duurzaamheid en klanttevredenheid.

Kortom, Venico is een bedrijf met passie voor de bouw, de architectuur en de mens!

To succeed as a team is to hold all members accountable for their expertise.

-Mitchell Caplan